Liikunnansuunnittelija
Helsingin kaupungin liikuntavirasto /liikunta – ja hyvinvointipalvelut
Tytti Soini
puh. 0931087941
s-posti: tytti.soini@hel.fi