Sateisena perjantaina 23.10. joukko itsensä kehittämisestä kiinnostuneita ohjaajia kokoontui Töölön Kisahallille pohtimaan lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun peruskysymyksiä. Keskustelua oli johdattelemassa Helsingin OKL:n yliopistonlehtori Liisa Hakala.

 

Päivän aikana pohdittiin mitä mielenkiintoisempia lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun peruskysymyksiä. Pohdintaa aiheutti mm. kysymys: ”Suosiiko liikunta ja urheilu lähtökohtaisesti ominaisuuksiltaan tietynlaisia lapsia ja nuoria?” Jos näin on, niin pitäisikö lasten muuttua tietynlaisiksi voidakseen osallistua liikuntaharrastuksiin, vai pitäisikö liikunta- ja urheilutoiminnan muuttua sellaiseksi, että se sopisi entistä useammanlaiselle lapselle ja nuorelle?

 

Sporttia ja liikuntaa tarkastellessamme emme voineet välttyä siltä tosiseikalta, että mitä tiukemmin pitäydymme sportin muodollisessa olemuksessa, sitä pienemmän määrän lapsia ja nuoria toiminta tavoittaa. Liikunnan olemus on sporttia huomattavasti leikkisämpi, ja liikunnan piiriin mahtuukin jo paljon kirjavampi joukko lapsia ja nuoria.

 

Päivän aikana pohdittiin myös sitä, ohjaako omaa valmennus- ja ohjaustyötäni ensisijaisesti rakkaus omaan lajiin, vai ehkä kuitenkin mieltymys lapsia ja lasten liikunnan edistämistä kohtaan. Kysymys on keskeinen, sillä nämä kaksi erilaista lähestymiskulmaa tuottavat hyvin erinäköistä toimintaa. Parhaassa tapauksessahan mukaan mahtuu hiukan molempia kulmia, mutta EasySport-toiminnan tärkeimmäksi lähtökohdaksi valikoituu kuitenkin jälkimmäinen.

 

Mikä sitten saa lapset ja nuoret kiinnittymään liikunnan pariin? Decin & Ryanin (2000) itsemääräämisteorian mukaisesti kolme tärkeintä tekijää ovat liikunnan parissa koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus, koettu pätevyys sekä koettu autonomia. Ehkä lisäämällä näitä tekijöitä lasten ja nuorten jokaiseen liikuntakertaan olisimme ainakin osin oikeilla jäljillä liikunnan ystäviä kasvattaessamme.

 

Koulutuksen anti oli erittäin mielenkiintoinen, ja käyty keskustelu oli antoisaa. Kiitos Liisa ja kiitos aktiiviset osallistujat! Ehkäpä olemme omalta osaltamme tekemässä lasten ja nuorten liikuntakulttuurista ihmisläheisempää ja miellyttävämpää yhä useammalle lapselle…

Kesän lopuksi järjestettiin onnistuneesti historian ensimmäinen EasySport-viikko Liikuntamyllyssä. Lapsilla riitti vauhtia ja puuhaa, ja kaikki paikalla olleet aikuiset auttoivat parhaansa mukaan monipuolisten liikuntaelämysten syntymisessä. Varma merkki toiminnan onnistumisesta ja tarpeellisuudesta on se, kun aikuisilla on hankaluuksia saada lapsia lähtemään kotiin!

 

Myös EasySportin syyskausi käynnistettiin vauhdikkaasti, kun heti tiistaina 8. syyskuuta Töölön monipuolisessa liikuntaympäristössä vietettiin pääkaupunkiseudun ensimmäistä yhteistä School Action Day -tapahtumaa. Tapahtuma järjestettiin osana Euroopan liikkujan viikkoa, ja se saikin liikkeelle arviolta n. 7000 ala- ja yläkoululaista lasta ja nuorta. Rahoituksesta vastasi Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja Helsingin liikuntavirasto tarjosi tapahtumalle puitteet.

 

Alkanut syyskausikin on edennyt nopeasti, sillä viikolla 42 Helsingin koululaiset viettävät syyslomaa. Syysloman aikana EasySport valtaa jälleen Töölön kisahallin, ja kaikki innokkaat pääsevät kokeilemaan lukuisia eri lajeja päivittäin kello 11.00–14.00 välisenä aikana, eikä tämä syyslomaohjelma maksa kuin 1,50e/päivä.

 

Jos Kisahallin maisema alkaa loppuviikosta kyllästyttää, niin torstaina ja perjantaina liikkumaan pääsee myös Liikuntamyllyssä. Alakoululaisten lisäksi Liikuntamyllyyn kannattaa suunnata myös kaikkien FunAction-fanien, sillä toimintaa on suunniteltu myös yläkoululaisille!