Helsingin kaupunki yhdistää kouluilla ennen klo 17 järjestettäviä 3.–6.-luokkalaisille suunnattuja liikuntaharrastuksia yhdeksi kokonaisuudeksi. Iltapäivisin järjestettävä EasySportin harrastustarjonta löytyy jatkossa Harrastamisen Suomen mallin alta, eikä EasySportin nimeä enää käytetä näiden harrastusten yhteydessä. Lisätietoja koulupäivän jälkeisestä harrastustoiminnasta löydät harrastukset.hel.fi-sivustolta hakusanoilla Harrastamisen Suomen malli. Harrastamisen Suomen mallin uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla ja koulujen verkkosivuilla elokuun loppupuolella.


Helsingin kaupungin liikuntapalvelut järjestää kuitenkin jatkossakin yhteistyössä kumppaneidensa kanssa alakoululaisille soveltavaa liikuntaa, aloitusryhmiä vähän liikkuville alakouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen, sekä loma-aikojen tapahtumia. 


Lisäksi Helsingin liikuntapalvelut järjestää yhä muita tuttuja palveluitaan lapsille ja lapsiperheille, kuten uimakouluja, liikuntaleirejä, perhe- ja liikuntahulinoita ja lasten liikuntakursseja.

 

 • Mikä muuttuu?
  Vastaus: Kouluilla tapahtuvia 3.–6.-luokkalaisille suunnattuja ennen klo 17 olevia erillisiä liikuntaharrastuksia yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Syyskaudesta 2024 lähtien koulujen tiloissa ennen kello 17 järjestettävät 3.–6.-luokkalaisille suunnatut EasySportin liikuntaharrastukset siirtyvät osaksi Harrastamisen Suomen mallin toimintaa. EasySportin nimeä ei enää käytetä näiden harrastusten yhteydessä.
   
 • Miksi muutos on tehty?
  Vastaus: Harrastamisen Suomen malli muuttui Helsingin kaupungin vakinaiseksi toiminnaksi vuonna 2023. Harrastamisen Suomen mallin tarjonta ja toimintamuodot olivat osittain samankaltaisia kuin Helsingin liikuntapalveluiden EasySportin vastaavat. Harrastamisen Suomen malli ja EasySport esimerkiksi jakoivat pitkälti saman kohderyhmän, harrastusten aikaikkunan ja käytettävät tilat. Muutoksen toivotaan edesauttavan, että palvelut ja niihin ohjautuminen olisi jatkossa harrastuksiin osallistuville ja heidän perheilleen selkeämpää.
   
 • Minne lapseni voi mennä harrastamaan?
  Vastaus: Kaikki koulupäivän yhteydessä järjestettävät harrastukset löydät harrastukset.hel.fi-sivustolta hakusanoilla “Harrastamisen Suomen malli”.  Sivustolta on mahdollisuus löytää kattavasti myös muita harrastusmahdollisuuksia Helsingissä.
   
 • Millaisia lasten ja nuorten palveluita järjestetään jatkossa liikuntapalveluissa?
  Vastaus: Jatkossa Helsingin liikuntapalveluiden lapsille ja nuorille järjestetyssä liikuntatoiminnassa huomioidaan erityisesti kaupunkiuudistusalueet, soveltavan liikunnan piirissä olevia ja tyttöjen liikkumisen edistäminen. Liikuntapalvelu järjestää yhteistyössä kumppaneidensa kanssa alakoululaisille soveltavaa liikuntaa, aloitusryhmiä vähän liikkuville alakouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen, sekä loma-aikojen tapahtumia.  Järjestämme jatkossakin muita tuttuja palveluita lapsille ja lapsiperheille, kuten uimakouluja, liikuntaleirejä, perhe- ja liikuntahulinoita ja lasten liikuntakursseja.
   
 • Lisätiedot: Saana Saarikivi, liikuntapalvelut erityissuunnittelija (lapset ja nuoret), saana.saarikivi@hel.fi