Pieni lapsi on luonteeltaan liikkuvainen, ja tätä taipumusta meidän tulisi kaikin keinoin tukea ja kannustaa. Jokainen lapsi haluaa koetella taitojaan liikkujana sekä onnistua ja kokea oppimisen iloa omalla tasollaan. Eikös tämä mahdollisuus tulisi taata kaikille?

Liikunnan harrastamisen kautta lasten on mahdollista harjaannuttaa monipuolisesti erilaisia kehittymässä olevia taitojaan. Liikunnan tiedetään nykytutkimuksen mukaan tukevan sosiaalisen kanssakäymisen ja tunteidensäätelytaitojen lisäksi myös oppimista vaikuttaen positiivisesti mm. keskittymiseen ja muistiin. Tutustu tarkemmin tästä: http://www.oph.fi/download/144729_Liikunta_ja_oppiminen_2.pdf

Liikunnan positiivisten vaikutusten lisäksi liikunnalla ja sportilla on myös oma itseisarvonsa, jota meidän ei pitäisi unohtaa. Etenkin lapset liikkuvat yksinkertaisesti liikkumisen ilosta, eivätkä niinkään liikunnan tuomien hyötyjen vuoksi. Tätä tärkeää asiaa emme voi unohtaa!