EasySport Erityiset -ryhmät

EasySport Erityiset -ryhmät ovat suunniteltu lapsille, jotka tarvitsevat liikuntataitojen oppimisessa erityistä tukea ja soveltavia toimintatapoja. Tunneilla pyritään mahdollistamaan riittävä määrä toistoja onnistumisen kokemusten mahdollistamiseksi, ja toiminta ja harjoitukset suunnitellaan lasten yksilölliset valmiudet huomioiden.

EasySport Erityisten ryhmässä liikuntataitojen harjoittelussa hyödynnetään erilaisia toimintaratoja sekä lasten suosimia leikkejä, pelejä ja harjoituksia. Tavoitteena on mahdollistaa monipuolinen liikunta-, tasapaino- ja käsittelytaitojen harjoittelu. Ryhmät toteutetaan yhteistyössä koulujen iltapäivätoiminnan kanssa.

 

Yhteistyökoulut kevät 2024

Toivolan koulu
Aurinkolahden peruskoulu, Kanavan sivukoulu
Laakavuoren ala-asteen koulu
Karviaistien koulu
Strömbergin ala-asteen koulu
Käpylän peruskoulu
Pitäjänmäen peruskoulu
Mellunmäen ala-asteen koulu
Munkkivuoren ala-aste

Lasten soveltavan liikunnan ohjaajan opas, EasySport Erityiset

Lasten ja nuorten aktiivisuuden askeleet –hanke on tehnyt Lasten soveltavan liikunnan ohjaajan oppaan EasySport Erityisten toimintaan. Oppaan tarkoituksena on antaa työkaluja ja valmiuksia ohjata Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden EasySport Erityiset -liikuntaryhmiä. Ryhmien ohjaaminen vaatii liikunnanohjaajalta kykyä soveltaa toimintaa heterogeeniselle ryhmälle siten, että kaikki pystyvät osallistumaan oman toimintakykynsä mukaan.

Oppaassa annetaan käytännön vinkkejä toiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen sekä tutustutaan paremmin kohderyhmän erityispiirteisiin. Opas antaa vinkkejä perinteisten pelien ja leikkien soveltamisesta erityisryhmille sopiviksi sekä erilaisten välineiden hyödyntämisestä ohjauksissa. Loppuun on koottu lisäksi kattavasti lähdemateriaalia, jonka avulla on mahdollista syventää omaa osaamista.

Kannustamme kaikkia rohkeasti oppimaan, soveltamaan ja kokeilemaan!

Katso opas klikkaamalla tästä!