Kaikkihan sen tietävät! Taitavan liikkujan taitojen takaa löytyy paljon erilaisia yritys ja erehdys – kokemuksia, jotka ovat kertyneet monenmoisen tekemisen kautta. Vaikka monipuolisuus on kaikenlaisille liikkujille tärkeää, voi yhtälön toteuttaminen käydä käytännössä hankalaksi, jos yksi ainoa laji vie lapsen vapaa-ajasta suurimman osan. Ajankäytön lisäksi hankaluutta tuottavat kalliit kustannukset, jotka voivat nousta useampaa lajia harrastettaessa todella korkeiksi. Tästäkin syystä on erityisen tärkeää panostaa lasten mahdollisuuksiin liikkua monipuolisesti sekä harjaannuttaa perusliikuntataitoja riittävän hyvin ennen lajitaitoihin keskittymistä. Helsingin liikuntavirasto edistää monipuolisia liikuntamahdollisuuksia EasySport-toiminnan avulla, mutta myös helposti saavutettavia lähiliikuntapaikkoja kehittämällä.

Myös Liikkuva koulu on mukana monipuolisten liikuntakokemusten edistämisessä: http://www.liikkuvakoulu.fi/

Soinisen koulun Liikkuva koulu -terveiset: https://docs.google.com/file/d/0Bx6YT8Rn4ZUDRVB6dEFWYnc3a2M/edit